ทริปพาเที่ยว [EP.1] น้ำตกขุนกรณ์ (วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์) ต.แม่กรณ์ จ.เชียงราย

28 ก.ย. 2562 11:44 น. 0

น้ำตกขุนกรณ์ (วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์) ตั้งอยู่ ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย สภาพพื้นที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน โดยใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 30 นาที

การเดินทางสู่น้ำตกขุนกรณ์ ต้องเดินทางด้วยเท้าผ่านภูเขาสลับซ้อน เป็นระยะยทางประมาณ 1,400 เมตร

น้ำตกขุนกรณ์มีความสูงที่น้ำตกลงมาถึงด้านล่างประมาณ 70 เมตร

#ทริปพาเที่ยว #น้ำตกขุนกรณ์ #น้ำตก #วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์

ทริปเที่ยว
https://www.youtube.com/c/TripTeaw
https://www.facebook.com/tripteawthai