ทริปพาเที่ยว [EP.2] ภูชี้ฟ้า (วนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า) อ.เทิง จ.เชียงราย

28 ก.ย. 2562 11:44 น. 0

ภูชี้ฟ้า ตั้งอยู่ในวนอุทยานแห่งชาติภูชี้ฟ้า ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย
เป็นหน้าผาสูงเป็นแนวยาวไปตามแนวชายแดน บริเวณปลายสุดของหน้าผามีลักษณะแหลมคล้ายกับนิ้วมือชี้ยื่นออกไปในอากาศ จึงเป็นที่มาของชื่อ "ภูชี้ฟ้า"

จากจุดจอดรถจะต้องเดินขึ้นภูชี้ฟ้าด้วยเท้าเปล่าระยะทางประมาณ 760 เมตร ซึ่งเส้นทางเดิน มีทั้งเดินง่าย และทางเดินโขดหิน สลับกับลาดชัน

การมาเที่ยวภูชี้ฟ้า เป็นการพักผ่อนชมทะเลหมอก ชมพระอาทิตย์ขึ้น และสัมผัสอากาศหนาว

#ภูชี้ฟ้า #ทริปพาเที่ยว #เชียงราย #ท่องเที่ยว #ทะเลหมอก #ธรรมชาติ

ทริปเที่ยว
https://www.youtube.com/c/TripTeaw
https://www.facebook.com/tripteawthai