ทริปพาเที่ยว [EP.4] พระราชวังจันทน์ (ศาลสมเด็จพระนเรศวร) จ.พิษณุโลก

28 ก.ย. 2562 11:45 น. 0

รายการทริปพาเที่ยว กับนายคิว พามาเที่ยวพระราชวังจันทน์ เดินชมบ้านทรงไทยทั้งอาคารพระสวัสดิราช และอาคารขุนพิเรนทรเทพ ชมศาลสมเด็จพระนเรศวร ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ วัดวิหารทอง ไหว้พระอัฏฐารส แวะชมวัดศรีสุคต

#ทริปพาเที่ยว #พระราชวังจันทน์ #ศาลสมเด็จพระนเรศวร #พระอัฏฐารส #วัดศรีสุคต

ทริปเที่ยว
https://www.youtube.com/c/TripTeaw
https://www.facebook.com/tripteawthai